Planarkiv

Kurser / Program(21206)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
GBG041 Social omsorg, påbyggnadskursnivå 41-60 poäng 20 p Socialt arbete Grundnivå Kurs
SP8030 Påbyggnadskurs i socialt arbete med inriktning mot socialpedagogik 20 p Socialt arbete Grundnivå Kurs
IPK16N Praktisk-estetiska läroprocesser för barn i yngre åldrar I, inkl VFU 4 p 30 hp Kurs
IPK17N Praktisk-estetiska läroprocesser för barn i yngre åldrar II, inkl VFU 6 p 30 hp Kurs
GYES Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska 330 hp Grundnivå Program
GYET Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska 330 hp Grundnivå Program
GYEI Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Italienska 330 hp Grundnivå Program
GYE2 Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk 330 hp Grundnivå Program
GYEH Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia 330 hp Grundnivå Program
GYER Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap 330 hp Grundnivå Program
GYEG Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi 330 hp Grundnivå Program
GYEM Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik 330 hp Grundnivå Program
GYSE Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska 330 hp Grundnivå Program
GYSS Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Samhällskunskap 330 hp Grundnivå Program
GY22 Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Svenska som andraspråk 330 hp Grundnivå Program
GYSH Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia 330 hp Grundnivå Program
GYSR Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap 330 hp Grundnivå Program
GYSG Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi 330 hp Grundnivå Program
GYSN Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska 330 hp Grundnivå Program
GYSF Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska 330 hp Grundnivå Program