Planarkiv

Kurser / Program(21208)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
ASYAR SYSTEMANALYTISKA PÅBYGGNADSLINJEN 40 p Grundnivå Program
ASYSA SYSTEMVETENSKAPLIGA LINJEN 120 p Grundnivå Program
HDANM NORDISKT MAGISTERPROGRAM I DANSVETENSKAP 80 p Grundnivå Program
HENJM UTBILDNINGSPROGRAM FIL. MAG. I ENGELSKA MED JURIDIK 160 p Grundnivå Program
HFRJM UTBILDNINGSPROGRAM FIL. MAG. I FRANSKA MED JURIDIK 160 p Grundnivå Program
HITJM UTBILDNINGSPROGRAM FIL. MAG. I ITALIENSKA MED JURIDIK 160 p Grundnivå Program
HJOKK JOURNALISTIKPROGRAMMET 60 p avancerad Program
HJOPK JOURNALISTIKPROGRAMMET 120 p Grundnivå Program
HJORK JOURNALISTIKPROGRAMMET 100 p Grundnivå Program
HJOTK JOURNALISTIKPROGRAMMET 120 p Grundnivå Program
HJOUK UTBILDNINGSPROGRAM I JOURNALISTIK 140 p Grundnivå Program
HLINK KANDIDATPROGRAM I LINGVISTIK 120 p Grundnivå Program
HMELK MELLANÖSTERNLINJEN 60 p avancerad Program
HNLJM UTBILDNINGSPROGRAM FIL. MAG. I NEDERLÄNDSKA MED JURIDIK 160 p Grundnivå Program
HNYGM UTBILDNINGSPROGRAM FIL.MAG I NYGREKISKA MED JURIDIK 160 p Grundnivå Program
HPOJM UTBILDNINGSPROGRAM FIL. MAG. I PORTUGISISKA M. JURIDIK 160 p Grundnivå Program
HPORK UTB.PROGRAM F.FIL.KANDEX. I PORTUG.M.INR.LATINAMERIKA 120 p Grundnivå Program
HSAIM UTB.PROG FIL.MAGEX. I SPANSKA INR. L2 OCH INTERKULTURALITET 60 p Grundnivå Program
HSPAK UTB.PROGRAM F.FIL.KANDEX. I SPANSKA M.INR.LATINAMERIKA 120 p Grundnivå Program
HSPJM UTBILDNINGSPROGRAM FÖR FIL. MAG. I SPANSKA M. JURIDIK 160 p Grundnivå Program