Planarkiv

Kurser / Program(20979)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
JIKSM JUR MAGISTERUTB I INTERNATIONELL KOMMERSIELL SKILJEMANNARÄTT 40 p Grundnivå Program
JIMEM MAGISTERUTBILDNING I RÄTTSEKONOMI 50 p Grundnivå Program
JIMMM JURIS MAGISTERUTBILDNING I IMMATERIALRÄTT 40 p Grundnivå Program
JINTM JURIS MAGISTERUTBILDNING M INR INTERNATIONELL RÄTT 50 p Grundnivå Program
JJURY JURISTLINJEN 180 p Grundnivå Program
JKOIN JURIS MAGISTERUTBILDN. INR KOMPARATIV O INTERNATIONELL RÄTT 40 p Grundnivå Program
JKOMM JURIS MAGISTERUTBILDNING M INR KOMPARATIV RÄTT 50 p Grundnivå Program
JUMRI JURIS MAGISTERPROGRAM I RÄTTSINFORMATIK 40 p Grundnivå Program
JURKR FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN I RÄTTSVETENSKAP 120 p Grundnivå Program
K501A KULTURKOMMUNIKATIONSLINJEN 120 p Grundnivå Program
K503A TOLKLINJEN 60 p Grundnivå Program
K505A JOURNALISTLINJEN (ÄLDRE SO) 80 p Grundnivå Program
K542R LINJEN FÖR KULTURMINNESVÅRD, PÅBYGGNADSLINJE 30 p Grundnivå Program
K581L MUSIKPRODUCENTLINJEN 40 p Grundnivå Program
K585L SPRÅKKONSULTLINJEN 80 p Grundnivå Program
K588L TOLKLINJEN I TECKENSPRÅK 60 p Grundnivå Program
K589L ÖVERSÄTTARLINJEN 80 p Grundnivå Program
KJOUA JOURNALISTLINJEN 120 p Grundnivå Program
KKUVA KULTURVETARLINJEN 120 p Grundnivå Program
KOMBM KOMBINATIONSUTBILDNING FÖR MAGISTEREXAMEN OCH LÄRAREXAMEN 180 p Grundnivå Program