< Tillbaka

Kosmologi, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Kurskod AS7009

Beskrivning

Mer information finns på institutionens webbplats

Institutionen för astronomi www.astro.su.se

Ansökan

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande de första 2 årens studier för kandidatexamen med ämnesdjup i fysik eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.

HT 2012

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av en eller flera av följande faktorer: betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning, relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen. För mer information se respektive utbildnings hemsida.

Startperiod: Period 2 - startar under andra halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
http://www.astro.su.se/utbildning

Anmälningskod: SU-46188

HT 2014

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av en eller flera av följande faktorer: betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning, relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen. För mer information se respektive utbildnings hemsida.

Startperiod: Period 2 - startar under andra halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
http://www.astro.su.se/utbildning

Anmälningskod: SU-46254