< Tillbaka

Astronomi, självständigt arbete I, 30 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100% / 50%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Kurskod AS9001

Beskrivning

Mer information finns på institutionens webbplats

Institutionen för astronomi www.astro.su.se

Ansökan

Särskild behörighet

Kandidatexamen med ämnesdjup i fysik eller motsvarande. Vidare krävs kunskaper motsvarande kurserna Introduktion till galaxer och kosmologi, GN, 6 hp, Kosmologi, AN, 7,5 hp och Stjärnornas struktur och utveckling, AN, 7,5 hp. Dessutom krävs ytterligare minst 15 hp på avancerad nivå. Valet av kurser inom dessa 15 hp görs i samråd med examinator och är beroende av ämnesvalet för det självständiga arbetet. Engelska B eller motsvarande.

HT 2014

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av en eller flera av följande faktorer: betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning, relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen. För mer information se respektive utbildnings hemsida.

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
http://www.astro.su.se/utbildning

Anmälningskod: SU-46258

HT 2014

Studietakt 50 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av en eller flera av följande faktorer: betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning, relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen. För mer information se respektive utbildnings hemsida.

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Anmälningskod: SU-46264

VT 2015

Studietakt 50 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av en eller flera av följande faktorer: betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning, relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen. För mer information se respektive utbildnings hemsida.

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
http://www.astro.su.se/utbildning

Anmälningskod: SU-46263

VT 2015

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av en eller flera av följande faktorer: betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning, relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen. För mer information se respektive utbildnings hemsida.

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
http://www.astro.su.se/utbildning

Anmälningskod: SU-46265