< Tillbaka

Bergman i backspegeln: mellan konstarter och medier, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Fakta saknas
Kurskod FV7307

Beskrivning

Mer information finns på institutionens webbplats

Institutionen för mediestudier www.ims.su.se

Det finns inga tillfällen.