< Tillbaka

Trafik och miljö, 15 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Kurskod GE3015

Beskrivning

Mer information finns på institutionens webbplats

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi www.ink.su.se/

Ansökan

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande Miljövård, 15 hp, eller 30 hp i geovetenskap, geografi, biogeovetenskap, miljövetenskap, biologi, samhällsplanering eller motsvarande naturvetenskaplig eller teknikvetenskaplig utbildning.

HT 2014

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska.

Urval: Högskolepoäng (upp till 225).

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Anmälningskod: SU-58586