< Tillbaka

Teoretisk fördjupning i systemanalys och planering i ett miljövårds- och landskapsperspektiv, 15 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska / Svenska
Kurskod GE8014

Beskrivning

Mer information finns på institutionens webbplats

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi www.ink.su.se/

Ansökan

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp (GE7022). Engelska B eller motsvarande.

HT 2012

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska, svenska.

Urval: Högskolepoäng (upp till 270).

Startperiod: Period 2 - startar under andra halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
http://www.ink.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=9904&a=85953

Anmälningskod: SU-58204