< Tillbaka

Geokemi, självständigt arbete, 30 hp

Avancerad nivå

Fakta

Fakta saknas
Kurskod GG9001

Beskrivning

Mer information finns på institutionens webbplats

Institutionen för geologiska vetenskaper www.geo.su.se

Det finns inga tillfällen.