< Tillbaka

Finansiella derivat, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Kurskod MT7011

Beskrivning

Mer information finns på institutionens webbplats

Matematiska institutionen www.math.su.se

Ansökan

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande kurserna Sannolikhetsteori II, 7,5 hp och Stokastiska processer och simulering II, 7,5 hp. Engelska B eller motsvarande.

VT 2015

Studietakt 50 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av en eller flera av följande faktorer: betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning, relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen. För mer information se respektive utbildnings hemsida.

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Anmälningskod: SU-48548