< Tillbaka

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 hp

avancerad

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Programkod NMIHM

Beskrivning

Mer information finns på institutionens webbplats

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi www.ink.su.se/

Ansökan

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande kandidatexamen med huvudområde inom biologi, biogeovetenskap, geovetenskap, geografi, miljövetenskap eller kemi. Svenska B och Engelska B eller motsvarande.

HT 2012

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av en eller flera av följande faktorer: betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning, relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen. För mer information se respektive utbildnings hemsida.

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
http://www.ink.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=7578

Anmälningskod: SU-58091

HT 2014

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av en eller flera av följande faktorer: betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning, relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen. För mer information se respektive utbildnings hemsida.

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Anmälningskod: SU-58670