< Tillbaka

Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp

Avancerad nivå

Fakta

Fakta saknas
Kurskod SOD405

Beskrivning

Mer information finns på institutionens webbplats

Sociologiska institutionen www.sociology.su.se

Det finns inga tillfällen.