< Tillbaka

De äldre i välfärdsstaten, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Fakta saknas

Beskrivning

Mer information finns på institutionens webbplats

Institutionen för socialt arbete - socialhögskolan www.socarb.su.se

Det finns inga tillfällen.