< Tillbaka

Organisation och ledarskap i socialt arbete, 7.5 hp

Avancerad nivå

Beskrivning

Mer information finns på institutionens webbplats

Institutionen för socialt arbete - socialhögskolan www.socarb.su.se

Det finns inga tillfällen.