< Tillbaka

Socialt arbete: Fattigdom och välfärd, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Fakta saknas
Kurskod SU7131

Beskrivning

Mer information finns på institutionens webbplats

Institutionen för socialt arbete - socialhögskolan www.socarb.su.se

Det finns inga tillfällen.