< Tillbaka

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer, 15 hp

Grundnivå

Beskrivning

Mer information finns på institutionens webbplats

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen www.buv.su.se

Det finns inga tillfällen.