< Tillbaka

Barn- och ungdomsvetenskap, 7.5 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 100% / 50%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska

Beskrivning

Mer information finns på institutionens webbplats

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen www.buv.su.se

Ansökan

Särskild behörighet

Denna kurs ingår i lärarprogrammet. För tillträde till kursen gäller att studenten ska vara godkänd på minst 60 högskolepoäng av 90 möjliga högskolepoäng. 15 högskolepoäng ska vara godkända inom det allmänna utbildningsområdet, block 1, resterande minst 45 högskolepoäng ska vara godkända inom studiegången.

HT 2012

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska.

Urval: Inget urval.

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
https://mondo.su.se/portal/site/8739b9e3-b71b-4551-88b3-87813ee17a4e

Endast registrering, kontakta institutionen.

HT 2014

Studietakt 50 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska.

Urval: Inget urval.

Startperiod: Period 2 - startar under andra halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Endast registrering, kontakta institutionen.

VT 2015

Studietakt 50 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska.

Urval: Inget urval.

Startperiod: Period 2 - startar under andra halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Endast registrering, kontakta institutionen.