< Tillbaka

Mesoskalig meteorologi, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska / Svenska
Kurskod MO7008

Beskrivning

Mer information finns på institutionens webbplats

Meteorologiska institutionen (MISU) www.misu.su.se

Ansökan

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande Dynamisk meteorologi II, 7,5 hp, Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav, 7,5 hp, samt Geofysisk strömningslära, 7,5 hp. Engelska B/Engelska 6.

HT 2014,  Kurskod  MO7008

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av en eller flera av följande faktorer: betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning, relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen. För mer information se respektive utbildnings hemsida.

Startperiod: Period 2 - startar under andra halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Övrig information: Anmälan senast den 15 januari..

Anmälningskod: SU-49333

HT 2014,  Kurskod  MO7008

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av en eller flera av följande faktorer: betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning, relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen. För mer information se respektive utbildnings hemsida.

Startperiod: Period 2 - startar under andra halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Anmälningskod: SU-49334

HT 2014,  Kurskod  MO7008

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska, engelska.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av en eller flera av följande faktorer: betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning, relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen. För mer information se respektive utbildnings hemsida.

Startperiod: Period 2 - startar under andra halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Anmälningskod: SU-49335