< Tillbaka

Kompetensutveckling i vägledning och karriärutveckling - teori och metod, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Fakta saknas
Kurskod UC408F

Beskrivning

Mer information finns på institutionens webbplats

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se

Det finns inga tillfällen.