< Tillbaka

GIS och fjärranalys, 15 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska / Svenska
Kurskod GE4012

Beskrivning

Mer information finns på institutionens webbplats

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi www.ink.su.se/

Ansökan

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande Naturgeografi och kvartärgeologi 30 hp eller 60 hp i ett natur- eller teknikvetenskapligt ämne, eller arkeologi.

HT 2014,  Kurskod  GE4012

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Högskolepoäng (upp till 270).

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Anmälningskod: SU-58595

VT 2015,  Kurskod  GE4012

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska.

Urval: Högskolepoäng (upp till 225).

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Anmälningskod: SU-58596