< Tillbaka

Teoretisk fördjupning i systemanalys och planering i ett miljövårds- och landskapsperspektiv, 15 hp

Avancerad nivå

Fakta

Fakta saknas
Kurskod GE8014

Beskrivning

Mer information finns på institutionens webbplats

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi www.ink.su.se/

Det finns inga tillfällen.