< Tillbaka

Kartografi och kartdesign, 15 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dag/kväll
Studieform Distans via Internet
Undervisningsspråk Svenska
Kurskod GE3019

Beskrivning

Mer information finns på institutionens webbplats

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi www.ink.su.se/

Ansökan

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande 60 högskolepoäng.

VT 2015,  Kurskod  GE3019

Studietakt 50 %
Studietid Dag/kväll
Studieform Distans via Internet
Undervisningsspråk Svenska.

Urval: Högskolepoäng (upp till 225).

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Antal obligatoriska fysiska sammankomster: Ingen information

Anmälningskod: SU-58590