< Tillbaka

Specialpedagogiska perspektiv på små barns språk-, matematik- och kommunikationsutveckling i förskolan, 15 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Kurskod UQ02FL

Beskrivning

Mer information finns på institutionens webbplats

Specialpedagogiska institutionen www.specped.su.se

Det finns inga tillfällen.