Planarkiv

Kurser / Program(740)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
SSOCY SOCIONOMLINJEN 140 h Grundnivå Program
SSOOY SOCIONOMLINJEN M INR MOT OMSORG OM ÄLDRE O FUNKTIONSHINDRADE 140 h Grundnivå Program
SSOPY SOCIONOMLINJEN MED INRIKTNING MOT SOCIALPEDAGOGIK 140 h Grundnivå Program
SISAO Internationellt masterprogram i socialt arbete 120 hp Avancerad nivå Program
SOCPY Socionomprogrammet 210 hp Grundnivå Program
SOÄFY Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade 210 hp Grundnivå Program
SOPEY Socionomprogrammet med inriktning mot socialpedagogik 210 hp Grundnivå Program
SSOAO Masterprogram i socialt arbete 120 hp Avancerad nivå Program
SOCIO Internationellt masterprogram i socialt arbete 120 hp Avancerad nivå Program
SOCIY Socionomprogrammet 210 hp Grundnivå Program
SPEDY Socionomprogrammet med inriktning mot socialpedagogik 210 hp Grundnivå Program
SÄLFY Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade 210 hp Grundnivå Program
SOCAO Masterprogram i socialt arbete 120 hp Avancerad nivå Program
SOPIO Internationellt masterprogram i socialpolitik och socialt arbete 120 hp Avancerad nivå Program
SOCBO Masterprogram i socialt arbete 120 hp Socialt arbete/socionom Avancerad nivå Program
SOCMY Socionomprogrammet 210 hp Socialt arbete/socionom Grundnivå Program
PSYSO Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete 90 hp Grundnivå Program
AFF001 Praktisk och teoretisk introduktion till verksamhetsfält och ämnesområden, grundkurs i social omsorg 10 h Grundnivå Kurs
AFF002 Socialpedagogiskt arbete med psykosocialt utsatta, grundkurs i social omsorg 10 h Grundnivå Kurs
AFF021 Pedagogiskt familjearbete, fortsättningskurs i social omsorg 10 h Grundnivå Kurs