Planarkiv

Kurser / Program(537)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
SPRA Speciallärarprogram: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 90 hp Avancerad nivå Program
MATT Speciallärarprogram: Specialisering mot matematikutveckling 90 hp Avancerad nivå Program
DOVH Speciallärarprogram: Specialisering mot dövhet eller hörselskada 90 hp Avancerad nivå Program
UTVE Speciallärarprogram: Specialisering mot utvecklingsstörning 90 hp Avancerad nivå Program
MATT Speciallärarprogram: Specialisering mot matematikutveckling 90 hp Specialpedagogik Avancerad nivå Program
SPRA Speciallärarprogram: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 90 hp Specialpedagogik Avancerad nivå Program
UTVE Speciallärarprogram: Specialisering mot utvecklingsstörning 90 hp Specialpedagogik Avancerad nivå Program
DOVH Speciallärarprogram: Specialisering mot dövhet eller hörselskada 90 hp Specialpedagogik Avancerad nivå Program
SYNS Speciallärarprogram: Specialisering mot synskada 90 hp Specialpedagogik Avancerad nivå Program
SPRA Speciallärarutbildning: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i lärarlyftet II. 90 hp Specialpedagogik Avancerad nivå Program
MATT Speciallärarutbildning: Matematikutveckling 90 hp Grundnivå Program
DOVH Speciallärarutbildning: Specialisering mot dövhet eller hörselskada. Ingår i lärarlyftet II. 90 hp Specialpedagogik Avancerad nivå Program
SYNS Speciallärarprogram: Specialisering mot synskada. Ingår i lärarlyftet II. 90 hp Specialpedagogik Avancerad nivå Program
UTVE Speciallärarutbildning: Specialisering mot utvecklingsstörning. Ingår i lärarlyftet II. 90 hp Specialpedagogik Avancerad nivå Program
SPATO Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd 120 hp Specialpedagogik Avancerad nivå Program
LSPLY Speciallärarprogram inriktning svenska 90 hp Avancerad nivå Program
LSPMY Speciallärarprogram inriktning matematik 90 hp Avancerad nivå Program
LSPQY Specialpedagogprogram 90 hp Avancerad nivå Program
UQSYM Magisterprogram med inriktning synpedagogik och synnedsättning 75 hp Avancerad nivå Program
UQSPM Masterprogram i specialpedagogik 120 hp Avancerad nivå Program