Planarkiv

Kurser / Program(1212)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
HSKOK Språkkonsultprogrammet 180 hp Grundnivå Program
HÖVVO Masterprogram i översättningsvetenskap 120 hp Avancerad nivå Program
HÖVTO Masterprogram i översättningsvetenskap, inriktning konferenstolkning 120 hp Avancerad nivå Program
ENGÖ Masterprogram i översättningsvetenskap, källspråk engelska 120 hp Avancerad nivå Program
FRAN Masterprogram i översättningsvetenskap, källspråk franska 120 hp Avancerad nivå Program
TYSK Masterprogram i översättningsvetenskap, källspråk tyska 120 hp Avancerad nivå Program
ITAL Masterprogram i översättningsvetenskap, källspråk italienska 120 hp Avancerad nivå Program
SPAN Masterprogram i översättningsvetenskap, källspråk spanska 120 hp Avancerad nivå Program
JAPA Masterprogram i översättningsvetenskap, källspråk japanska 120 hp Avancerad nivå Program
KINE Masterprogram i översättningsvetenskap, källspråk kinesiska 120 hp Avancerad nivå Program
ENGT Masterprogram i översättningsvetenskap, målspråk engelska 120 hp Avancerad nivå Program
ENKA Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska 180 hp Engelska Grundnivå Program
TYSK Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska 180 hp Översättningsvetenskap Grundnivå Program
FRAK Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska 180 hp Franska Grundnivå Program
ITAK Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska 180 hp Italienska Grundnivå Program
SPAK Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska 180 hp Spanska Grundnivå Program
NEDK Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska 180 hp Nederländska Grundnivå Program
PORT Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska 180 hp Portugisiska Grundnivå Program
RYSK Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska 180 hp Ryska Grundnivå Program
POLK Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska 180 hp Polska Grundnivå Program