Planarkiv

Kurser / Program(723)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
AFF001 Praktisk och teoretisk introduktion till verksamhetsfält och ämnesområden, grundkurs i social omsorg 10 h Grundnivå Kurs
AFF002 Socialpedagogiskt arbete med psykosocialt utsatta, grundkurs i social omsorg 10 h Grundnivå Kurs
AFF021 Pedagogiskt familjearbete, fortsättningskurs i social omsorg 10 h Grundnivå Kurs
AFF022 Praktik i socialpedagogiskt arbete på instution, fortsättningskurs i socialt arbete 10 h Grundnivå Kurs
AFF041 Socialpedagogiskt arbete på institution, påbyggnadskurs i social omsorg 10 h Grundnivå Kurs
AFF042 Examensarbete, påbyggnadskurs i socialt arbete 10 h Grundnivå Kurs
AFJ001 Pedagogik med inriktning mot socialpedagogik I 5 h Grundnivå Kurs
AFJ002 Forskningsmetodik och vetenskapsteori I 5 h Grundnivå Kurs
AFJ003 Socialpsykologi med inriktning mot socialpedagogik 10 h Grundnivå Kurs
AFJ004 Psykologi med inriktning mot socialpedagogik 10 h Grundnivå Kurs
AFJ005 Praktik inom det sociala verksamhetsfältet 10 h Grundnivå Kurs
AFJ006 Forskningsmetodik och vetenskapsteori II 5 h Grundnivå Kurs
AFJ007 Sociologi med inriktning mot socialpedagogik 5 h Grundnivå Kurs
AFJ008 Forskningsmetodik och vetenskapsteori III 5 h Grundnivå Kurs
AFJ009 Pedagogik med inriktning mot socialpedagogik II 5 h Grundnivå Kurs
AGG001 Social omsorg, grundkurs 20 h Grundnivå Kurs
AGG021 Social omsorg,fortsättningskurs 20 h Grundnivå Kurs
AGG041 Social omsorg, påbyggnadskurs 20 h Grundnivå Kurs
AGJ001 Verksamhetsledning 20 h Grundnivå Kurs
AGJ002 Handikappkunskap 10 h Grundnivå Kurs