Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot antik grekiska, 120 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Särskild behörighet
Filosofie kandidatexamen eller motsvarande i antik grekiska med examensarbete i antik grekiska. Engelska 6.

Beskrivning

Förutom de fakultetsgemensamma kurser som är obligatoriska för Masterprogram i språkvetenskap – vetenskapsteori och forskningsetik, avancerad akademisk engelska – och den obligatoriska träningen av din akademiska språkfärdighet i grekiska väljer d…

Förutom de fakultetsgemensamma kurser som är obligatoriska för Masterprogram i språkvetenskap – vetenskapsteori och forskningsetik, avancerad akademisk engelska – och den obligatoriska träningen av din akademiska språkfärdighet i grekiska väljer du också område och kurser för din språkvetenskapliga specialisering, med anknytning till institutionens aktuella forskningsprofil vad gäller det grekiska språket: syntax, semantik och språkfilosofi.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Grekiska, antik

Den antika grekiskan är en av grundvalarna för den moderna västerländska kulturen och har präglat vårt tänkande liksom vårt sätt att uttrycka oss språkligt och litterärt. Många ord som vi använder är grekiska utan att vi vet om det. Vår vetenskap och filosofi bygger i hög grad på den grekiska kulturen. Det är ingen tillfällighet att modern filosofi ibland beskrivs som ”en serie fotnoter till Platon”! Homeros diktning (västerlandets äldsta litterära text) och de grekiska tragediförfattarnas verk betraktas av många som oöverträffade i den västerländska litteraturhistorien. Många viktiga begrepp härstammar från grekiskan. ”Demokrati” är ett grekiskt ord, och den västerländska demokratin utvecklades för första gången i det antika Grekland. Det går, kort sagt, inte att förstå vårt moderna samhälle utan kännedom om vårt grekiska arv. Inom ämnet Grekiska studeras, sedan grundkursen genomgåtts, valda delar av Homeros hjältesånger om trojanska kriget (Iliaden) och den hemvändande Odysseus irrfärder (Odysséen), lyriker som Sapfo och Alkaios, dialoger av Platon, dramer av de ständigt aktuella tragöderna Aischylos, Sofokles och Euripides, komediförfattaren Aristofanes samt exempel på Lysias och Demosthenes talekonst. Dessutom läses delar av Herodotos och Thukydides historieverk, Plutarkos, stoisk filosofi som den utformats av Epiktetos och Marcus Aurelius samt centrala texter ur Nya Testamentet. Kursen “Grekerna: språket, kulturen och myterna” förutsätter inga kunskaper i grekiska och vänder sig till dig som vill få en introduktion till det antika Greklands kultur, föreställningsvärld och språk (begrepp och tankemönster). Inte heller kursen “Grekisk Eros – det antika Greklands syn på kärlek och erotik” kräver kunskaper i grekiska. Sommarkursen “Grekisk tragedi och komedi i översättning” förutsätter inga kunskaper i grekiska och passar bra för bl.a. litteratur- och teatervetare.

Grekiska, antik

Klassiska språk

Klassiska språk

De klassiska språken, latin och antik grekiska, var Europas stora språk under antiken och trots att de inte längre talas påverkar de oss ännu i hög grad. Vi läser antik litteratur, teatrar spelar grekiska dramer och vi använder lånord från de klassiska språken. De är en av grundvalarna för den moderna västerländska kulturen och har präglat både vårt tänkande och vårt sätt att uttrycka oss. När du studerar latin och grekiska gör du en språklig, litterär och kulturhistorisk resa genom årtusendena, från antiken fram till våra dagar.

Eftersom de klassiska språken inte talas lär du dig dem främst genom att läsa latinska och grekiska texter i original. I utbildningen läggs stor vikt vid de grammatiska momenten, men texternas historiska, litterära och kulturella kontext studeras också. Inom ämnet grekiska kommer du bland annat läsa texter av Platon och Herodotos, dramatik av Sofokles och Euripides, och delar av Iliaden och Odyssén. Inom ämnet latin läser du bland annat Caesars skildring av kriget i Gallien, Ciceros tal, samt poesi av Vergilius och Ovidius. Inom latinet läser du även medeltida texter av exempelvis Alkvin, Abelard, Adam av Bremen och den Heliga Birgitta.

På avancerad nivå är studierna inriktade mot språkvetenskap, litteraturvetenskap eller medeltidsstudier och leder till magisterexamen (60 hp utöver kandidatexamen) eller masterexamen (120 hp utöver kandidatexamen). På denna nivå finns stor valfrihet och möjlighet att kombinera med andra ämnen. Båda examina ger behörighet för att söka till forskarutbildningen.

ARBETSMARKNAD Kännedom om antik grekiska och latin är en nödvändighet för att kunna forska om det förmoderna Europa, vare sig det gäller exempelvis historia, filosofi, litteratur, konstvetenskap eller arkeologi. Kunskaper i klassiska språk är också en merit för lärare inom språk och humaniora, kulturarbetare och journalister. Ett antal av dem som studerar språken fortsätter som lärare och forskare inom ämnet.

EXAMEN su.se/examen

Klassiska språk