Parallella datorberäkningar för storskaliga problem, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 25%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Särskild behörighet
Kunskaper motsvarande Numeriska metoder, 7,5 hp och Engelska B; eller Numeriska metoder för fysiker I, 7,5 hp, Programmering och datalogi för fysiker, 7,5 hp och Engelska B.

Beskrivning

Kursen ger dig grundläggande och avancerade idéer och metoder för hur man kan använda många processorer för att effektivt lösa stora problem.

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Beräkningsteknik

Datorerna påverkar nästan alla områden av tillvaron. De började dock sitt segertåg som ett hjälpmedel för numeriska beräkningar vid praktisk användning av matematik, och detta tillämpningsområde utvecklas fortfarande. Beräkningsarbete är numera att likna vid en industriell process som man övervakar, inte i alla detaljer, men i kritiska delar genom inspektion av väl valda delresultat. Beräkningsteknik är metodvetenskapen för konstruktion och undersökning av dessa processer. Ämnet innehåller matematisk analys, konstruktion och analys av numeriska algoritmer, programutveckling och numerisk experimentering. Särskilt viktiga är metoder för studier av hur små ändringar i data sprider sig till resultaten. Kombinationen av matematik och modern programvaruutveckling gör beräkningsteknikern mycket användbar för arbete med tekniska beräkningar inom många sektorer på arbetsmarknaden såsom tillverkningsindustri, konsultbranschen, forskning och utbildning.

Beräkningsteknik