Barnkultur I, 30 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Grundläggande behörighet.

Beskrivning

Kursen problematiserar begrepp som barnkultur, barnsyn och barnperspektiv. Du kommer att analysera och kritiskt diskutera estetiska uttryck som teater, dans och litteratur samt problematisera barns lek och kamratkulturer med utgångspunkt i den kul…

Kursen problematiserar begrepp som barnkultur, barnsyn och barnperspektiv. Du kommer att analysera och kritiskt diskutera estetiska uttryck som teater, dans och litteratur samt problematisera barns lek och kamratkulturer med utgångspunkt i den kultur barn möter i sin vardag.

Barnkultur I består av fyra delkurser:

1) Barndom, barnsyn, barnkultur (7,5 hp) Delkursen introducerar ämnet barnkultur och behandlar centrala begrepp som barnkultur, barnsyn, barndom och barnperspektiv. Kursen berör barndomens historia och kulturarv samt utforskar förhållandet mellan barnkultur och barnsyn i historisk kontext.

2) Kultur för barn (7,5 hp) Delkursen syftar till att ge kunskap om estetiska uttryck inom barnkultur. Fokus ligger på vuxenproducerad kultur för barn i såväl konstnärlig som marknadsorienterad bemärkelse. I delkursen analyseras och diskuteras estetiska uttryck såsom litteratur, scenkonst, film/TV, musik och visuell kultur för barn, utifrån praktiska exempel. Kursen ger också insikt i olika innebörder av begreppet kultur.

3) Kultur i barns vardagsliv (7,5 hp) Med utgångspunkt i den kultur som barn möter, använder och producerar i sin vardag, såsom dataspel, film/tv, sociala medier, musik och bild problematiseras och diskuteras barns lek, samspel och kamratkulturer. Under delkursen möter du olika teoretiska perspektiv och praktiska exempel för att första och kunna analysera barns kulturella vardagsliv.

4)Barnkulturella omgivningar (7,5 hp) Med utgångspunkt i kultur för, av och med barn studeras viktiga institutioner i barns liv såsom skola, förskola, kulturskola samt platser barn besöker på sin fritid. Detta i syfte att ge kunskap om hur syn på barn och kultur präglar olika barnkulturella omgivningar, samt vilka konsekvenser detta kan medföra för nutida barndom. Samtida barnkulturpolitik utgör ett centralt element i kursen. Under kursen genomförs ett självständigt skriftligt arbete.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för mä…

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Mer om Kultur och historia

Ämne

Barnkultur

Barnkultur

Är du intresserad av kultur för barn, barns eget skapande och barns upplevelser av kultur? Då är ämnet barnkultur något för dig! Synen på barn och barndom förändras och vad som anses vara bra och nyttigt för barn förändras likaså. Vilken kultur som produceras och presenteras för barn beror till stor del på vilken barnsyn som är rådande och vilka normer som finns i samhället. Detta kommer vara några av utgångspunkterna för dina studier i ämnet barnkultur. Barnkultur är ett mångvetenskapligt fält och som barnkulturvetare studerar du estetiska uttryck som litteratur, musik, dans, teater, film och TV för barn. Dessutom ingår barns digitala medier, konsumtion, lek, kamratkulturer, språkutveckling och barnkulturpolitik i utbildningen. Barns rätt till kultur, delaktighet och rätt att komma till tals kommer vara centralt i kurserna. Utbildning i barnkultur ger dig teoretiska och metodiska verktyg för att studera och analysera estetiska uttryck för barn och barns upplevelser av kultur. Utbildningen är nära knuten till barnkulturell praktik och du får under utbildningen göra flera fältstudier och studiebesök för att studera pågående verksamheter såsom museer, teatrar etc. Studier i barnkultur tränar din analytiska förmåga, ditt kritiska tänkande, din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt ger dig bred kunskap om barns kulturella villkor samt god insikt i det samtida kulturlivet.

ARBETSMARKNAD Studenter som läst barnkultur har gått vidare till arbeten inom den breda barnkultursektorn såsom barnkulturhandläggare på kommunala kulturförvaltningar, arbete på kulturrådet, barnteaterproducenter, musikpedagoger, konstpedagoger, författare/illustratörer, bibliotekspedagoger osv. Några har fortsatt på forskarutbildning i närliggande ämnen. Det finns också studenter som läser barnkultur som fortbildning för att bredda sin tidigare utbildning.

EXAMEN su.se/examen

Barnkultur