Kommunikation och konfliktförståelse, 15 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dag/kväll
Studieform Distans
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Pedagogik 30 hp eller motsvarande.

Beskrivning

Observera att kursen är en distanskurs som även innefattar ett antal fysiska campusträffar. Antal obligatoriska fysiska sammankomster: 2. Kursen ger kunskap om villkor, kännetecken och förmågor för mellanmänsklig och pedagogisk kommunikation. Sy…

Observera att kursen är en distanskurs som även innefattar ett antal fysiska campusträffar. Antal obligatoriska fysiska sammankomster: 2. Kursen ger kunskap om villkor, kännetecken och förmågor för mellanmänsklig och pedagogisk kommunikation. Syftet med kursen är att utveckla en kvalificerad konfliktförståelse och konflikthantering för olika typer av professionella kontexter. Kursen avser mera precist att stärka empatisk, kommunikativ och kritisk förmåga i skilda pedagogiska praktiker.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Ämnesdidaktik

Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik ansvarar för ämnesdidaktiska kurser inom skolämnena historia, religionskunskap, filosofi och samhällsorienterande ämnen. Ett annat kunskapsområde rör estetiska lärprocesser i bild, drama och musik. Det som utmärker kunskapsbildning och lärande inom dessa traditioner är att de är såväl vetenskapligt baserade som erfarenhetsbaserade.

Våra ämnesdidaktiska kurser behandlar undervisning, kunskapsbildning, lärande och bedömning med fokus på skolämnena i grundskolan och gymnasiet. Kurserna ger dig möjlighet att bredda och/eller fördjupa dina ämnesdidaktiska kunskaper och att utveckla nya verktyg att använda i din dagliga undervisning. Förutom ämnesdidaktik så har vi också kurser som handlar om demokrati- medborgarskaps- och värdefrågor i skolan, kommunikation och konfliktförståelse samt konst- och museipedagogik. Vi vänder oss till dig som är lärare i förskolan, grundskolan, gymnasiet eller vuxenutbildning eller till dig som arbetar med musei- och utställningsverksamhet, livslångt lärande eller annan pedagogisk verksamhet.

Ämnesdidaktik