Spanska I, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp

Grundnivå

Beskrivning

På kursen Spanska I, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan förvärvas grundläggande språkfärdighet i det spanska språket genom läsning av både skönlitterära och fackspråkliga texter samt genom skriftliga övningar och trän…

På kursen Spanska I, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan förvärvas grundläggande språkfärdighet i det spanska språket genom läsning av både skönlitterära och fackspråkliga texter samt genom skriftliga övningar och träning i muntlig kommunikation. Den grundläggande grammatiken gås igenom systematiskt. Genom föreläsningar ges inblickar i de spansktalande ländernas geografi och historia samt viktiga historiskt givna nutida samhällsförhållanden.

Kursen består av följande delkurser:

Delkurs 1, Text och litteratur I, 5 hp. I delkursen ingår läsning av enklare spanskspråkig skönlitterär text, journalistisk text och annan sakprosa. Delkursen är en introduktion till textanalys. Träning sker i muntlig framställning och i att författa kortare texter.

Delkurs 2, Text och litteratur II, 5 hp. I delkursen ingår en fördjupad läsning av spanskspråkig skönlitterär text, journalistisk text och annan sakprosa. En utökad träning sker i textanalys, muntlig framställning och författande av texter i några olika akademiska genrer. Studenten får lära sig grundläggande analytiska metoder, litteraturvetenskapliga begrepp samt skrivstrategier.

Delkurs 3, Grammatik, 7.5 hp. Språkvetenskapliga grunder och grammatisk terminologi studeras under kursens första veckor. Kursens huvuddel utgörs av genomgång och systematisk träning av centrala områden i spansk språkstruktur, där viss träning i mediering mellan svenska och spanska är ett inslag.

Delkurs 4, Uttal, 2 hp. Efter en översiktlig genomgång av spanskans uttal tränas och diagnosticeras uttalet i lärostudio.

Delkurs 5, Fonetik, 3 hp. Delkursen behandlar fonetikens centrala begrepp, fonetiska tecken, spanskans ljudsystem, fonologiska processer, prosodiska egenskaper samt de viktigaste regionala varianterna.

Delkurs 6, Den spansktalande världen I: Spaniens historia och geografi, 3.5 hp. Genomgång ges vid föreläsningar av Spaniens geografi och historia. Viss jämförelse görs mellan historia och nutida geopolitiska samhällsförhållanden. Vid gruppövningar diskuteras det genomgångna stoffet och bildar underlag till träning i muntlig framställning.

Delkurs 7, Den spansktalande världen II: Spanskamerikas historia och geografi, 4 hp. Genomgång ges vid föreläsningar av de spanskspråkiga ländernas geografi och historia. Viss jämförelse görs mellan historia och nutida samhällsförhållanden. Vid gruppövningar diskuteras det genomgångna stoffet och bildar underlag till träning i muntlig framställning.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Spanska

Spanska

Över en halv miljard människor över hela världen talar spanska som förstaspråk eller andraspråk. Det är officiellt språk i 21 länder i Latinamerika och Europa. Spanska har dessutom en stark ställning i USA med närmare 35 miljoner talare. Näst engelskan är spanska det främmande språk som undervisas mest i världen. I Sverige har språket vuxit i popularitet i gymnasieskolan och man ser en allt högre efterfrågan på lärare i spanska. Kunskaper i spanska är efterfrågade på arbetsmarknaden och goda kunskaper i spanska är värdefulla för företag och organisationer.

Du kan studera spanska upp till kandidatexamen på grundnivå. Under studiernas gång utvecklar du din muntliga förmåga och får lära dig skillnaderna på spanskans uttal i europeiska och spanskamerikanska varieteter. Du kan även läsa vår utlandskurs Spanska I i Spanien. Mycket tid läggs på den skriftliga uttrycksfärdigheten och du får gedigna kunskaper i spansk grammatik. Du får också lära dig om de spansktalande ländernas kultur i ett jämförande perspektiv och kulturella företeelser för språkanvändningen lyfts fram. Under hela utbildningens gång läser du spansk litteratur och lär dig om de spanskspråkiga ländernas historia och samhällsutveckling. Du introduceras till språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga teorier och metoder för att slutligen skriva din uppsats i spanska.

Ett rikt kursutbud på avancerad nivå öppnar olika möjligheter för dig som är intresserad av att fortsätta dina studier och som siktar mot forskarutbildningen.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i spanska är efterfrågade på arbetsmarknaden eftersom kontakter med Spanien och Spanskamerika är värdefulla och blir alltmer intensifierade. Inom handel och näringsliv ser man ökat intresse för spanskkunskaper. Språkkunniga personer behövs inom internationella organisationer och inom turism. ├även inom kultursektorn och inom media och journalistik ser man en ökad efterfrågan på spanska. Behovet av lärare i spanska i skolan är långt ifrån täckt och väntas öka ytterligare de kommande åren.

EXAMEN su.se/examen

Spanska