Etnologi - masterkurs, 30 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Minst 45 hp på avancerad nivå inom Magister-/Masterprogram i etnologi varav minst 22,5 hp inom huvudområdet etnologi, eller minst 30 hp på avancerad nivå inom Masterprogram i estetiska vetenskaper varav minst 15 hp inom huvudområdet etnologi. Engelska 6 och Svenska 3.

Beskrivning

Kursen fördjupar insikter och färdigheter i den etnologiska forskningsprocessen samt bidrar till studentens kunskapsutveckling genom att studenten kritiskt, självständigt och kreativt identifierar och formulerar problemställningar samt planerar …

Kursen fördjupar insikter och färdigheter i den etnologiska forskningsprocessen samt bidrar till studentens kunskapsutveckling genom att studenten kritiskt, självständigt och kreativt identifierar och formulerar problemställningar samt planerar och med adekvata metoder genomför en kvalificerad forskningsuppgift inom givna tidsramar. Kursen ägnas i sin helhet åt självständigt arbete med en etnologisk forskningsuppgift som ska redovisas i form av ett examensarbete. Examensarbetets ämne och inriktning bestäms i samråd med handledare. Den slutliga versionen av examensarbetet ska framläggas för granskning vid ett offentligt seminarium.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för mä…

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Mer om Kultur och historia

Ämne

Etnologi

Etnologi

Hur förstår människor sig själva, sin omvärld och sin historia? Hur formar individer och grupper sina liv och föreställningsvärldar, i olika tider och under olika villkor? Etnologi (tidigare kallades ämnet folklivsforskning) är en vetenskap som utforskar hur vardagslivet gestaltar sig i både samtida och historiska miljöer. Aktuella samhällsfrågor som migration, kulturarv, nationell tillhörighet och välfärdsstatens förändring studeras ur ett kulturellt perspektiv. Etnologiska perspektiv kombinerar närhet och distans. De förutsätter en vilja att förstå de företeelser som studeras utifrån människors eget perspektiv, men också med ett ifrågasättande och kritiskt förhållningssätt. Som etnologistudent får du tidigt lära dig kulturanalytisk teori och öva dig i empiriskt/analytiskt arbete genom fältarbeten och arkivstudier med åtföljande bearbetning och textframställan. Du kan läsa etnologi både inom program och som fristående kurser, terminslånga eller kortare. Några av kurserna ges på halvfart och kvällstid.

ARBETSMARKNAD Etnologi är ett ämne för dig som vill arbeta på kulturhistoriska museer eller med kvalitativa utvärderingar och utredningar. Utbildningen är dessutom utmärkt för dig som siktar på en framtid inom kultur och informationssektorn, till exempel som journalist, förlagsredaktör, kultursekreterare, bibliotekarie eller lärare. Etnologiska kunskaper är också användbara inom marknadsföring och kommunikation.

EXAMEN su.se/examen

Etnologi