Transnationella praktiker: Mångfald i en globaliserad värld, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Särskild behörighet
Filosofie kandidatexamen eller motsvarande. Engelska B/Engelska 6.

Beskrivning

Diversity is one of the significant features of the transnational and translocational ties and practices. The multiple and intersecting axes of diversities in regards to economy, politic, culture, subjectivities, psychic and different empirical co…

Diversity is one of the significant features of the transnational and translocational ties and practices. The multiple and intersecting axes of diversities in regards to economy, politic, culture, subjectivities, psychic and different empirical contexts construct and condition people’s experiences of displacements. By focusing on conditions of “leaving”, “arrival”, and “living”, in regards to class, gender, race, religion, and generation this course aims to shed light on interrelated concepts that are relevant to understand an increasingly globalized world and contemporary diverse societies. The main objective of this course is to examine transnational and translocational positionality and will introduce gendered, generational, and classed accounts of ‘home’ as well as migratory experiences. This course will offer analytical tools to problematize, historicize, and understand the diverse intersectional othering process as well as addressing the ways in which people (dis)identify with different positions through variety of transnational practices. Sample topics include the following: gender; nation; migration, white migration, transnationality; translocationality; intersectionality; diaspora and diasporic space; border and border crossings, (re)membering home; longing and belonging; family and generation; and positionality.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för mä…

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Mer om Kultur och historia

Ämne

Etnologi

Etnologi

Hur förstår människor sig själva, sin omvärld och sin historia? Hur formar individer och grupper sina liv och föreställningsvärldar, i olika tider och under olika villkor? Etnologi (tidigare kallades ämnet folklivsforskning) är en vetenskap som utforskar hur vardagslivet gestaltar sig i både samtida och historiska miljöer. Aktuella samhällsfrågor som migration, kulturarv, nationell tillhörighet och välfärdsstatens förändring studeras ur ett kulturellt perspektiv. Etnologiska perspektiv kombinerar närhet och distans. De förutsätter en vilja att förstå de företeelser som studeras utifrån människors eget perspektiv, men också med ett ifrågasättande och kritiskt förhållningssätt. Som etnologistudent får du tidigt lära dig kulturanalytisk teori och öva dig i empiriskt/analytiskt arbete genom fältarbeten och arkivstudier med åtföljande bearbetning och textframställan. Du kan läsa etnologi både inom program och som fristående kurser, terminslånga eller kortare. Några av kurserna ges på halvfart och kvällstid.

ARBETSMARKNAD Etnologi är ett ämne för dig som vill arbeta på kulturhistoriska museer eller med kvalitativa utvärderingar och utredningar. Utbildningen är dessutom utmärkt för dig som siktar på en framtid inom kultur och informationssektorn, till exempel som journalist, förlagsredaktör, kultursekreterare, bibliotekarie eller lärare. Etnologiska kunskaper är också användbara inom marknadsföring och kommunikation.

EXAMEN su.se/examen

Etnologi