Entreprenörskap i utvecklingsländer, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 75%
Studietid Kväll
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Särskild behörighet
120 högskolepoäng. Engelska B. Du måste även vara antagen till något av de program vid SU som är anslutna till SSES.

Beskrivning

Kursen ges på engelska. Hållbart företagande innebär att stärka och balansera ett företags ekonomiska resultat (vinst), dess sociala (människor) och miljö- (planet) effekter. Hållbart företagande gynnar både företaget och samhället. Små och mede…

Kursen ges på engelska. Hållbart företagande innebär att stärka och balansera ett företags ekonomiska resultat (vinst), dess sociala (människor) och miljö- (planet) effekter. Hållbart företagande gynnar både företaget och samhället. Små och medelstora företag (SMF) i utvecklingsländerna har en stor outnyttjad potential till värdeskapande via hållbart företagande (eller: Corporate Social Responsibility). Kursen syftar till att vidga linsen genom vilken du ser din eller annan ekonomisk verksamhet till ett globalt perspektiv. Vi kommer att överväga olika perspektiv och fokuserar på olika regioner i världen med särskild tonvikt utvecklingsländer i Asien och Afrika. Vi vill utmana dig att tänka annorlunda – och kritiskt – om de ekonomiska och icke-ekonomiska skillnaderna mellan väst eller OECD-länder och som anses vara övergångs- eller tillväxtmarknader. Trenden mot ekonomisk liberalisering har skapat enorma affärsmöjligheter runt om i världen. Det finns dock fortfarande ingen allmän enighet om hur, eller om alls, globaliseringen bör välkomnas. Under kursen kommer vi att undersöka hur olika aspekter formar den ekonomiska politiken i ett land, och hur människor i andra länder påverkas av denna utveckling. Framför allt kommer vi att fundera över hur företagsledare kan dra nytta av den pågående utvecklingen i utvecklingsländerna, och hur begreppet entreprenörskap utvecklas i samband med globaliseringen av produkter och tjänster, både vad gäller leverantörer och användare.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Ekonomi och företagande

Ekonomi och företagande har stor betydelse på alla nivåer i samhället. I företagsekonomi får du kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål.

Vill du ha ett längre perspektiv och är …

Ekonomi och företagande har stor betydelse på alla nivåer i samhället. I företagsekonomi får du kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål.

Vill du ha ett längre perspektiv och är intresserad av hur finanskriser uppstår eller varför vissa ekonomier har växt snabbare än andra? Då är ekonomisk historia ett ämne för dig.

Vill du studera hur människors beslut påverkar samhället, då är nationalekonomi ditt ämne.

Mer om Ekonomi och företagande

Ämne

Företagsekonomi

Företagsekonomi

Ämnet företagsekonomi inkluderar mycket mer än man kan tro. Det handlar inte bara om siffror och teori utan om hur vårt samhälle fungerar och påverkas av individer, organisationer och omvärlden samt hur dessa interagerar med varandra. En viktig del av utbildningen i ämnet handlar om ditt sätt att se på processer och företeelser omkring dig att du kan analysera, tolka och förändra samt har en mångsidig bild av din omvärld. Det handlar även om hur du ser på dig själv och din plats i samhället och världen vi vill att du ska reflektera och ifrågasätta med en etisk självmedvetenhet i centrum.

Rent konkret ger studier i företagsekonomi dig kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar, deras roll i samhället och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål. Du får lära dig hur man leder, organiserar, marknadsför, redovisar, finansierar och kommunicerar i företag och organisationer. Du får även kunskap om strategier för utvecklande av verksamheter och analys av företag och organisationer. De frågor som behandlas är användbara inom det privata näringslivet, den offentliga sektorn och ideella organisationer. Vi på Företagsekonomiska institutionen har en bred definition av ämnet och försöker ständigt utmana rådande idéer och bredda vårt utbud av utbildningar. Vi erbjuder bland annat program inom reklam och PR samt företagsekonomi med statsvetenskap eller språk. Allt för att du som student ska vara väl förberedd för arbete på en marknad i ständig förändring som kräver flexibilitet, kreativitet och bred kunskap.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i ämnet företagsekonomi ger dig tillgång till en bred arbetsmarknad, inom det privata näringslivet, den offentliga sektorn och ideella organisationer. Vanliga yrken för företagsekonomer är: marknadsförare, ekonomichef, personalchef, försäljningschef, revisor, controller, finansanalytiker, konsult och egen företagare.

EXAMEN su.se/examen

Företagsekonomi