Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi, 6 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
För tillträde till kursen krävs minst 60 hp.
Länkar

Beskrivning

Kursen behandlar människokroppens uppbyggnad och de svenska/latinska/grekiska namnen på viktiga organ/organsystem. I kursen ingår också grundläggande fysiologi och kunskap om organfunktion. Viktiga begrepp inom tumörbiologin studeras. Klassificeri…

Kursen behandlar människokroppens uppbyggnad och de svenska/latinska/grekiska namnen på viktiga organ/organsystem. I kursen ingår också grundläggande fysiologi och kunskap om organfunktion. Viktiga begrepp inom tumörbiologin studeras. Klassificering, spridning och epidemiologi för tumörer behandlas. Kursen är grundläggande för studier inom både diagnostiska och terapeutiska tillämpningar av strålningsfysik.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Sjukhusfysik/medicinsk strålningsfysik

I mer än 100 år har strålning använts inom sjukvården i syfte att diagnostisera och behandla sjukdomar som till exempel cancer. Tidigt insåg man betydelsen av ett nära samarbete mellan läkare och fysiker, och idag finns det specialutformade master och yrkesprogrammet i sjukhusfysik. En sjukhusfysiker är sjukvårdens expert inom strålbehandling och diagnostiska metoder, och utgör en central del i det dagliga kliniska arbetet. Därtill medverkar sjukhusfysikern också i forsknings och utvecklingsprojekt samt vid utbildning om strålning för andra yrkeskategorier. Utbildningen inleds med ett kandidatprogram i fysik med inriktningen medicinsk strålningsfysik. Under de två första åren studerar du grundläggande matematik och fysik tillsammans med studenter från andra fysikprogram. Från och med det tredje året inriktas studierna mot grundläggande strålningsfysik, och många av dina föreläsningar kommer att äga rum på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna där avdelningen för medicinsk strålningsfysik har sina lokaler. Här kommer du att ha nära kontakt med forskare och doktorander inom medicinsk strålningsfysik som också håller i en stor del av undervisningen. Under utbildningens senare del ingår också klinisk praktik på de olika avdelningarna för sjukhusfysik.

ARBETSMARKNAD Utöver din spetskompetens inom medicinsk strålningsfysik blir du dessutom en kreativ problemlösare med god analytisk förmåga. Det innebär att du blir en attraktiv arbetstagare med många möjligheter till jobb, inte bara inom sjukvården. Många med sjukhusfysikerexamen jobbar till exempel inom industrin och på Strålsäkerhetsmyndigheten. Du är också väl förberedd för vidare akademisk utbildning som till exempel forskarstudier.

EXAMEN su.se/examen

Sjukhusfysik/medicinsk strålningsfysik