Detektorfysik, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Särskild behörighet
För tillträde till kursen krävs avklarade kurser (exklusive orienteringskurser) omfattande 45 hp matematik och 60 hp fysik där kurserna • Experimentell fysik, 7,5 hp (FK5021) • Kvantmekanik, 7,5 hp (FK5020) • Atom- och molekylfysik, 7,5 hp (FK5023) eller Kvantfenomen och strålningsfysik, 7,5 hp (FK5015) ska ingå, eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.
Länkar

Beskrivning

Alla fysikaliska mätningar kräver en detektor och alla experimentalfysiker behöver kännedom om detektorfysik. Kursen ger en introduktion till strålnings- och partikeldetektorer och deras användning inom experimentell fysik och inom olika tillämpni…

Alla fysikaliska mätningar kräver en detektor och alla experimentalfysiker behöver kännedom om detektorfysik. Kursen ger en introduktion till strålnings- och partikeldetektorer och deras användning inom experimentell fysik och inom olika tillämpningsområden. Kursen behandlar grundläggande fysikaliska processer för detektion av strålning och partiklar, fotoelektrisk effekt, comptonspridning, parbildning, excitation, jonisation, bromsstrålning, cherenkovstrålning, kärnreaktioner och sekundär elektron emission.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Fysik

Fysik är vetenskapen som beskriver naturfenomen som sträcker sig från materiens allra minsta beståndsdelar till de absolut största strukturerna i universum. Det är den moderna fysikens upptäckter som ligger bakom framstegen inom en rad områden som elektronik och datorteknik, materialfysik, medicinsk diagnostik och behandlingsteknik samt energiforskning.

Fysikstudier vid Stockholms universitet öppnar möjligheter för dig som få andra utbildningar. Du tränas i att tillämpa fysikens lagar inom avancerad problemlösning och att utveckla och värdera ny kunskap. Vid Fysikum är kontakten mellan studenter och forskare tät. Mycket av undervisningen sker i mindre grupper där du tränas på att lösa problem av teoretisk eller experimentell karaktär.

ARBETSMARKNAD Efter en universitetsutbildning i fysik öppnas många möjligheter för dig i Sverige, men också internationellt. Som fysiker har du en bred arbetsmarknad och din kompetens är eftertraktad. Din ställning på arbetsmarknaden är jämförbar med ingenjörens, och din styrka ligger i din ämnesexpertis. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att bygga modeller, förfina mätmetoder samt göra beräkningar och prognoser. Din förmåga att lösa problem behövs inom i stort sett allt utvecklingsarbete, och är särskilt efterfrågad inom högteknologiska områden. På senare år har fysiker också blivit allt vanligare inom finansbranschen, där du till exempel kan arbeta som analytiker. Din förmåga att ta till dig ny kunskap ger dig många valmöjligheter, och det är du själv som avgör vad som lockar dig mest! Vid Stockholms universitet finns också många intressanta och spännande områden att välja mellan om du vill satsa på forskning.

EXAMEN su.se/examen

Fysik