Kandidatprogram i global utveckling, 180 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Engelska B och Samhällskunskap A eller Engelska 6 och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4 med undantag för Matematik C eller Matematik 3b alt 3c).

Beskrivning

Är du intresserad av globala utvecklingsfrågor som demokrati, fattigdomsbekämpning, säkerhet och miljö- och klimatförändringar? Vill du arbeta utomlands eller med internationella frågor i Sverige? Då är Kandidatprogrammet i Global utveckling någon…

Är du intresserad av globala utvecklingsfrågor som demokrati, fattigdomsbekämpning, säkerhet och miljö- och klimatförändringar? Vill du arbeta utomlands eller med internationella frågor i Sverige? Då är Kandidatprogrammet i Global utveckling någonting för dig!

OM PROGRAMMET När du läser Global utveckling studerar du globala samband mellan kultur, politik och ekonomi. Ämnet tar upp centrala frågor i pågående debatter utifrån kunskaper och forskningsrön inom olika samhällsvetenskapliga ämnesområden. Du lär dig hur diskussionerna om utveckling och utvecklingspolitik förändrats över tid, och om hur det idag finns motstridiga uppfattningar om utveckling på olika platser i världen. Vidare läser du om makt, identitet och politiska institutioner, och om de politiska och ekonomiska krafter som driver urbaniseringen globalt. Du lär dig också om hur orättvisor och ojämlikhet i världen ger upphov till olika former av motstånd – i form av vardaglig och småskalig protest, eller i form av transnationell mobilisering som skapar rubriker i de globala medierna.

Kandidatprogrammet i Global utveckling är fördelat på tre läsår, omfattande 180 hp, varav 120 hp är kurser i Global utveckling och 60 hp i breddningsämnen

ARBETSMARKNAD Genom att läsa programmet får du en bra grund för studier på avancerad nivå och för en intressant yrkeskarriär, exempelvis inom UD, Sida och andra myndigheter, internationella organisationer, eller inom företag med fokus på t.ex. företags samhällsansvar (CSR).

EXAMEN Utbildningen leder fram till filosofie kandidatexamen i Global utveckling.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Global utveckling

Global utveckling

Är du intresserad av globala utvecklingsfrågor som demokrati, fattigdomsbekämpning, säkerhet och miljö och klimatförändringar? Vill du arbeta utomlands? Då är ämnet global utveckling någonting för dig!

OM PROGRAMMET Hur ser sambandet mellan ekonomisk utveckling och klimatförändringar ut? Varför utvecklas vissa länder snabbt ekonomiskt samtidigt som andra släpar efter? Vilken roll spelar demokrati, mänskliga rättigheter och konflikter i länders och regioners utvecklingsprocesser? När du läser global utveckling studerar du globala samband mellan kultur, politik och ekonomi. Ämnet tar upp centrala frågor i pågående samhällsdebatter utifrån kunskaper och forskningsrön inom olika samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Du lär dig hur diskussionerna om utveckling och utvecklingspolitik förändrats över tid, och om hur det idag finns motstridiga uppfattningar om utveckling på olika platser i världen. Vidare läser du om makt, identitet och politiska institutioner, och om de politiska och ekonomiska krafter som driver urbaniseringen globalt. Du lär dig också om hur orättvisor och ojämlikhet i världen ger upphov till olika former av motstånd, i form av vardaglig och småskalig protest eller av transnationell mobilisering som skapar rubriker i de globala medierna.

Programmet inleds med två terminer som ger grundläggande kunskaper inom utvecklings- och globaliseringsstudier. Andra året består av breddningsstudier där du väljer bland kurser i ämnena Ekonomisk historia, Internationella relationer, Kulturgeografi, Socialantropologi och Statsvetenskap. Det är möjligt att läsa dessa breddningsämnen vid universitet i utlandet. Det tredje och sista året läser du fördjupande kurser i Global utveckling, och om de samhällsvetenskapliga metoder som används inom ämnesområdet. Den sista terminen erbjuds du möjlighet att göra praktik eller en fältstudie i ett utvecklingsland. Under denna termin skriver du också den uppsats som avslutar programmet.

ARBETSMARKNAD Genom att läsa kandidatprogrammet i global utveckling får du en bra grund för en intressant yrkeskarriär, exempelvis inom UD, Sida, Röda Korset liksom inom andra NGO:s och internationella organisationer, eller inom företag med fokus på till exempel företags samhällsansvar. Utbildningen kompletteras då ofta med en masterutbildning, yrkesutbildning, praktiktjänstgöring eller olika former av utlandserfarenhet. Programmet ger också en utmärkt grund för studier på avancerad nivå inom olika samhällsvetenskapliga ämnen.

EXAMEN su.se/examen

Global utveckling