KANDIDATPROGRAM I LINGVISTIK, 180 hp

Denna utbildning är nedlagd

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod HLINK

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Är du intresserad av språken i världen, vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt, hur de föds, lever och dör? Vill du lära dig hur man kan avgöra olika talares identitet eller bedöma kvalitén i maskinellt framställt tal? Vill du vara med oc…

Är du intresserad av språken i världen, vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt, hur de föds, lever och dör? Vill du lära dig hur man kan avgöra olika talares identitet eller bedöma kvalitén i maskinellt framställt tal? Vill du vara med och utveckla nästa generations automatiska översättningsverktyg? Då är det treåriga kandidatprogrammet i lingvistik, med sina tre olika inriktningar något för dig. Lingvistikprogrammet ger dig en gedigen utbildning inom alla lingvistikens kärnområden och lär dig att omsätta dina kunskaper i praktiska tillämpningar vare sig du tänker dig en framtid som språkplanerare, fältlingvist, rättsfonetiker, talteknolog eller datorlingvist. Efter tre terminers gemensamma studier väljer man inriktning på allmän språkvetenskap, datorlingvistik eller tillämpad fonetik.

Inriktningen på allmän språkvetenskap riktar sig till dig som framför allt vill veta mer om mänskliga språk och hur de fungerar. Under programmets sista terminer läser du först 30 poäng breddningsstudier och sedan ytterligare 30 poäng lingvistik. Inom breddningsstudierna ska du ta minst 10 poäng i något språk som du inte är bekant med förut och som inte alltför mycket liknar svenskan eller ditt modersmål, detta för att ge dig ökade insikter i språklig mångfald. Resten av de 30 poängen väljer du i samråd med examinatorn i allmän språkvetenskap. Det kan gälla socialantropologi, tvåspråkighetsforskning eller varför inte juridik ? här kan valet styras av dina egna intressen. Breddningsstudierna kan gärna förläggas till en annan högskola i Sverige eller utlandet. De fortsatta studierna i lingvistik omfattar kurser i bland annat språktypologi och korpuslingvistik och ett examensarbete i form av en 10-poängsuppsats.

Inriktningen på datorlingvistik är till för dig som vill utforska hur människans språk kan simuleras och modelleras med hjälp av datorer. Bl a kan man ägna sig åt skapandet av grammatik- och stilkontroll, automatisk konstruktion av ordböcker och informationsutvinning ur textmaterial. Datorlingvistik är det perfekta valet för dig som vill kombinera ett intresse för språk med ett intresse för datorer. Inom inriktningen bedriver du breddningsstudier om 20 poäng på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV). Kurserna på DSV väljs i samråd med din examinator. De innefattar t.ex. strukturering, lagring och åtkomst av information, programmering eller databasmetodik. Hos oss på lingvistik läser du bl.a. korpuslingvistik, datorlingvistiska tillämpningar och matematisk lingvistik. Den sista terminen ägnar du dig åt praktik på något företag eller en myndighet och avslutar med ett examensarbete i form av en uppsats om 10 poäng.

Inriktningen på tillämpad fonetik vänder sig till dig som är intresserad av hur ljuden och ljudsystemen i människornas språk är uppbyggda, lärs in, produceras, uppfattas, varieras och förändras. Kunskaper och färdigheter i fonetik har man nytta av som språklärare, talterapeut, specialpedagog, talteknolog eller rättsfonetiker. Du börjar hos oss med en termins fördjupningsstudier i bl a talets produktion och perception, fonologi och experimentell forskningsmetodik. Därefter följer 20 poängs breddningsstudier i t ex talteknologi, kriminologi, psykologi, pedagogik eller i något intressant språk. Programmet avslutas med praktik och ett examensarbete i form av en uppsats om 10 poäng.

Ytterligare uppgifter om programmet lämnas av studievägledarna vid institutionen för lingvistik. Se även www.ling.su.se.

Läs hela beskrivningen