UTB.PROGRAM F.FIL.KANDEX. I PORTUG.M.INR.LATINAMERIKA, 180 hp

Fakta

Fakta saknas
Programkod HPORK

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Portugisiska med inriktning på Latinamerika är ett 3-årigt utbildningsprogram som omfattar 80 poäng i portugisiska och 40 poäng i latinamerikakunskap. Studierna leder till filosofie kandidatexamen. Programmet är tvärvetenskapligt genom att kombin…

Portugisiska med inriktning på Latinamerika är ett 3-årigt utbildningsprogram som omfattar 80 poäng i portugisiska och 40 poäng i latinamerikakunskap. Studierna leder till filosofie kandidatexamen. Programmet är tvärvetenskapligt genom att kombinera portugisiska med samhällsvetenskapligt inriktade kurser.

Programmet utbildar för internationellt arbete med anknytning till Latinamerika med tonvikt på Brasilien, t ex inom näringslivet, förvaltning, internationella organisationer, forsknings- och utvecklingsprojekt, media, journalistik och turism. Utbildningen avser att ge en hög språklig kompetens i portugisiska och mycket goda kunskaper om samhällsförhållanden och kultur i de portugisiskspråkiga länderna med tonvikt på Brasilien.

Studierna är samordnade med utbildningen i portugisiska och latinamerikanska samhällsförhållanden. En mindre del av studierna utformas individuellt för varje student. Utlandsförlagda studier kan ingå i utbildningen.

Programmet innehåller följande kurser: . Grundkurs i portugisiska, 20 poäng . Fortsättningskurs i portugisiska, 20 poäng . Påbyggnadskurs i portugisiska, 20 poäng . Fördjupningskurs i portugisiska, 20 poäng . Grundkurs i latinamerikanska samhällsförhållanden, 20 poäng . Fortsättningskurs i latinamerikanska samhällsförhållanden, 20 poäng

Ytterligare upplysningar lämnas av studievägledaren vid Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier.

Läs hela beskrivningen