UTB.PROGRAM F.FIL.KANDEX. I SPANSKA M.INR.LATINAMERIKA, 180 hp

Fakta

Fakta saknas
Programkod HSPAK

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Spanska med inriktning på Latinamerika är ett 3-årigt utbildningsprogram, som omfattar 80 poäng i spanska och 40 poäng i latinamerikakunskap. Studierna leder till filosofie kandidatexamen.Programmet är tvärvetenskapligt genom att kombinera spanska…

Spanska med inriktning på Latinamerika är ett 3-årigt utbildningsprogram, som omfattar 80 poäng i spanska och 40 poäng i latinamerikakunskap. Studierna leder till filosofie kandidatexamen.Programmet är tvärvetenskapligt genom att kombinera spanska med samhällsvetenskapligt inriktade kurser.

Programmet utbildar för internationellt arbete med anknytning till Latinamerika, t ex inom näringslivet, förvaltning, internationella organisationer, forsknings- och utvecklingsprojekt, media, journalistik och turism.

Utbildningen avser att ge en hög språklig kompetens i spanska och mycket goda kunskaper om samhällsförhållanden och kultur i de spanskspråkiga länderna i Latinamerika. Studierna är samordnade med utbildningen i spanska och latinamerikanska samhällsförhållanden. En mindre del av studierna utformas individuellt för varje student. Utlandsförlagda studier kan ingå i utbildningen.

Programmet innehåller följande kurser:

. Grundkurs i spanska, 20 poäng . Fortsättningskurs i spanska, 20 poäng . Påbyggnadskurs i spanska, 20 poäng . Fördjupningskurs i spanska, 20 poäng . Grundkurs i latinamerikanska samhällsförhållanden, 20 poäng . Fortsättningskurs i latinamerikanska samhällsförhållanden, 20 poäng

Ytterligare upplysningar lämnas av studievägledaren vid Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier.

Läs hela beskrivningen