Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 25%
Studietid Dagtid/kvällstid
Studieform Normal / Distans via Internet
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Lärarexamen. Svenska 3.

Beskrivning

Kursen behandlar teorier och metoder avseende handledning. Professionsutveckling analyseras utifrån olika perspektiv. Frågeställningar och fenomen belyses utifrån teoretiska perspektiv inom ledarskap, ämnesdidaktik, etik, bedömning och samtalsteor…

Kursen behandlar teorier och metoder avseende handledning. Professionsutveckling analyseras utifrån olika perspektiv. Frågeställningar och fenomen belyses utifrån teoretiska perspektiv inom ledarskap, ämnesdidaktik, etik, bedömning och samtalsteori. Genom analys och reflektion över egen och andras undervisning/verksamhet fördjupas förståelsen för handledningens villkor. Kursen behandlar också lärarutbildningens intentioner, styrdokument, VFU-bedömning och organisation.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Lärarutbildning

Lärare är ett av samhällets viktigaste yrken! Skolan har en stor betydelse för framtiden. Som förskollärare och lärare i grund och gymnasieskolan har du ett kreativt, utvecklande och omväxlande arbete. Nästan alla har någon gång haft en lärare som…

Lärare är ett av samhällets viktigaste yrken! Skolan har en stor betydelse för framtiden. Som förskollärare och lärare i grund och gymnasieskolan har du ett kreativt, utvecklande och omväxlande arbete. Nästan alla har någon gång haft en lärare som har varit avgörande för den egna utvecklingen och självkänslan. Här kan du göra skillnad. Stockholms universitet erbjuder en professionell utbildningsmiljö som dessutom är bland de främsta i Norden inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Du får en gedigen utbildning fylld av kunskap, erfarenhet och konkreta verktyg som gör dig väl förberedd för yrket. Som lärare eller förskollärare har du en god arbetsmarknad med stor valfrihet att se fram emot.

Mer om Lärarutbildning

Ämne

VFU-handledare

VFU-handledare