Drama som verktyg i undervisningen - processdrama, 7.5 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dagtid
Studieform Distans
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Grundläggande behörighet.

Beskrivning

Kursen behandlar drama för lärande och drama som verktyg i en skolkontext med möjlighet till fördjupning i relation till olika ämnen och målgrupper.

Kursen behandlar följande delar: - drama som ämne och metod - dramapedagogiskt ledarskap - ...

Kursen behandlar drama för lärande och drama som verktyg i en skolkontext med möjlighet till fördjupning i relation till olika ämnen och målgrupper.

Kursen behandlar följande delar: - drama som ämne och metod - dramapedagogiskt ledarskap - planering och utvärdering - tematiskt arbete - fältstudie

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, fältstudier och gruppundervisning med praktiska och gestaltande övningar.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

De estetiska ämnenas didaktik

De estetiska ämnenas didaktik

Är du intresserad av att leda och utveckla estetisk verksamhet med barn och unga, då är de estetiska ämnenas didaktik ett område för dig. Didaktik kan beskrivas som läran om undervisningens och lärandets teori och praktik. Utbildningen behandlar frågor om undervisning och lärande i det estetiska ämnesområdet, inom eller utanför det formella skolväsendet.

Kandidatprogrammet i estetiska ämnens didaktik drama/teater handlar om att leda och utveckla estetisk verksamhet med barn och unga. Det ger grundläggande kompetens i de estetiska ämnenas didaktik med fokus på drama och teater. Programmet erbjuder en praktisk utbildning för arbete med estetiska ämnen, konstformer och kulturprojekt med barn och unga på deras fritid. Programmet riktar sig till studenter som vill undervisa i estetiska ämnen, inom till exempel kulturskola och studieförbund.

ARBETSMARKNAD Kandidatprogrammet har utformats för att skapa goda ledare inom verksamheter för barn och ungas kulturutövande på fritiden, exempelvis kulturskola och studieförbund.

EXAMEN su.se/examen

De estetiska ämnenas didaktik