Italienska III, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp

Grundnivå

Beskrivning

Ingen information tillgänglig

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Italienska

Italienska

Italienska talas som modersmål av cirka 70 miljoner människor. Drygt 60 miljoner av dem bor i Italien och Schweiz. Språket är mycket populärt som främmande språk för människor runt om i världen. Italienskan är, med sina rötter i latinet, också ett av Europas främsta kulturspråk.

Genom historien har Italien varit framstående inom klassisk musik, opera, litteratur, konst, arkitektur, film och mode. Det är därför ett naturligt val för den som vill studera olika konstformer eller estetiska vetenskaper.

Du kan studera italienska upp till kandidatexamen på grundnivå. Du kan även läsa vår utlandskurs Italienska I i Italien. Under studiernas gång utvecklar du din muntliga förmåga och får lära dig skillnaderna mellan italienska och olika dialekter som talas i landet. Mycket tid läggs på den skriftliga uttrycksfärdigheten och du får gedigna kunskaper i italiensk grammatik. Du får också lära dig om italiensk kultur i ett jämförande perspektiv och kulturella företeelser för språkanvändningen lyfts fram. Under hela utbildningens gång läser du italiensk litteratur och lär dig om Italiens historia och samhällsutveckling. Du introduceras till språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga teorier och metoder för att slutligen skriva din uppsats i italienska. Ett rikt kursutbud på avancerad nivå öppnar olika möjligheter för dig som är intresserad av att fortsätta dina studier och som siktar mot forskarutbildningen.

ARBETSMARKNAD På arbetsmarknaden är det en merit att kunna italienska och efterfrågan växer. Dina studier förbereder dig för flera yrkesverksamheter med anknytning till språk: på skolor och inom högre utbildning, arbete i arkiv och museer, bibliotek, förlag, inrikes och utrikesförvaltning (bland annat inom EU), journalistik, tolkning och översättning, bland annat inom kultur, mode och turism samt inom film och tv sektorn. Inom handel och näringsliv är det en stor merit att kunna italienska eftersom Italien är en av världens största ekonomier och en av Sveriges viktigaste handelspartner.

EXAMEN su.se/examen

Italienska