Koreanska III, 22.5 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 75%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska / Engelska
Särskild behörighet
Koreanska II

Beskrivning

Kursen befäster och fördjupar kunskaperna om det koreanska språkets struktur samt ger grundläggande kunskaper i sinokoreanska, s.k. hanja.

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Koreanska

Under de senaste 20 åren har Republiken Korea stigit fram som ett av de ledande industriländerna i Östasien. Det är dock inte bara ekonomiskt som Korea är av intresse. En gammal och högt utvecklad civilisation, ett modernt och dynamiskt samhälle, ett land med starka postkoloniala motsättningar, en spännande och vital populärkultur samt ett lingvistiskt intressant språk är bara några av flera aspekter på det i väst hittills relativt okända Korea.

Studierna koncentreras på det moderna språket och den samtida kulturen och samhällslivet, men du får också kunskaper om Koreas historia, traditionella kultur, religioner, ekonomiska och politiska förhållanden samt Nord- och Sydkoreas relationer.

Studierna i koreanska startar varje hösttermin och omfattar sex terminer. Parallellt med språkstudierna läser man områdeskurser om de ovan uppräknade ämnena.

För att skriva kandidatuppsats ska en student, utöver att ha avslutat fem terminers studier i koreanska, också ha studerat fyra områdeskurser om det koreanska samhället och kulturen, alternativt ha läst totalt 30 hp inom andra discipliner.

Vi erbjuder ett spännande utbud av kurser om det koreanska samhället och kulturen som du kan räkna in i din kandidatexamen i koreanska eller läsa som fristående kurser utan anknytning till våra språkkurser.

Sjätte terminen ägnas åt teori- och metodstudier och skrivandet av en kandidatuppsats som delvis baseras på källor på koreanska. Inom ramen för universitetets utbytesavtal med koreanska universitet har du möjlighet att studera språket på plats i Sydkorea.

Du kan också fortsätta studera koreanska till en masterexamen, vilket ger behörighet till forskarutbildningen.

Studier i koreanska på grundnivå och avancerad nivå kan möjliggöra yrkeskarriärer inom UD, den privata och offentliga sektorn, näringslivet, massmedia samt inom den akademiska världen som t.ex. översättare, lärare och forskare.

Koreanska