Rum och samhälle - teori och metod inom kulturgeografi, 15 hp

Avancerad nivå

Beskrivning

Kursen behandlar olika teoretiska och metodologiska perspektiv inom kulturgeografin.

Syfte och kunskapsmål

Efter den här kursen kan du reflektera över – kulturgeografi som perspektiv och ämnesområde. – sambanden mellan, å ena sidan, t…

Kursen behandlar olika teoretiska och metodologiska perspektiv inom kulturgeografin.

Syfte och kunskapsmål

Efter den här kursen kan du reflektera över – kulturgeografi som perspektiv och ämnesområde. – sambanden mellan, å ena sidan, teoretiska och metodologiska perspektiv och, å andra sidan, forskningsfrågor och forskningsdesign. – teoretiska och metodologiska aspekter i litteratur inom kulturgeografi.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen syftar till att ge en överblick över perspektiv och arbetssätt inom kulturgeografin från olika tidsperioder men har sin betoning på mer samtida teorier och metoder. Vidare tränas förmågan att granska litteratur utifrån dess teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Kursen omfattar seminarier, metodinslag och skriftliga fördjupningsuppgifter.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Kulturgeografi

Kulturgeografi

Vill du studera och analysera världen omkring oss? Kulturgeografi handlar om samspelet mellan människa, samhälle och miljö. Samhällsperspektivet behandlar sociala, politiska och ekonomiska aspekter; hur det ser ut i dag men också hur det såg ut förr. Det geografiska perspektivet kan röra allt från lokal och regional nivå till internationell och global nivå. Kulturgeografi är ett brett ämne med många olika inriktningar. Som student hos oss möter du lärare och ledande forskare inom historisk geografi och landskap, befolkningsgeografi, migration och globala processer, ekonomisk geografi, kartografi och GIS, stadsgeografi och miljöfrågor.

Du studerar olika sätt att leva, tänka, arbeta, planera och resa. Du får kunskap om och insikt i levnadsförhållanden runt om i världen och du arbetar med relevanta begrepp och metoder för att förstå sammanhang och urskilja mönster. Studieresor, exkursioner, fältstudier och fältarbeten är viktiga inslag i våra utbildningar och vi lägger stor vikt vid grupparbeten, rapporter och analyser.

ARBETSMARKNAD Kulturgeografi är ett ämne för dig som vill ha en samhällsvetenskaplig utbildning för att kunna arbeta med exempelvis utredning, analys, handläggning, planering och kommunikation. Våra kurser ger kunskap och färdighet att arbeta med frågor om miljö, boende, segregation, samhällsplanering samt urban och regional utveckling. Som kulturgeograf kan du exempelvis arbeta inom konsultföretag, statliga organisationer och kommuner.

EXAMEN su.se/examen

Kulturgeografi