Filologiska metoder, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska / Engelska
Särskild behörighet
Kunskaper motsvarande Latin - kandidatkurs, 30hp, och Engelska B/Engelska 6, eller Grekiska - kandidatkurs, 30hp, och Engelska B/Engelska 6

Beskrivning

Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskap om tillämpliga teorier och metoder inom den klassiska filologins olika områden (textkritik, språk- och litteraturvetenskap). Kursen behandlar såväl traditionella som nya forskningsfrågor. Den klas…

Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskap om tillämpliga teorier och metoder inom den klassiska filologins olika områden (textkritik, språk- och litteraturvetenskap). Kursen behandlar såväl traditionella som nya forskningsfrågor. Den klassiska filologins historia studeras varvid disciplinens ramverk diskuteras, som exempelvis bestäms av materiella villkor såsom källtexternas bevarande och tradering.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Klassiska språk

Klassiska språk

De klassiska språken, latin och antik grekiska, var Europas stora språk under antiken och trots att de inte längre talas påverkar de oss ännu i hög grad. Vi läser antik litteratur, teatrar spelar grekiska dramer och vi använder lånord från de klassiska språken. De är en av grundvalarna för den moderna västerländska kulturen och har präglat både vårt tänkande och vårt sätt att uttrycka oss. När du studerar latin och grekiska gör du en språklig, litterär och kulturhistorisk resa genom årtusendena, från antiken fram till våra dagar.

Eftersom de klassiska språken inte talas lär du dig dem främst genom att läsa latinska och grekiska texter i original. I utbildningen läggs stor vikt vid de grammatiska momenten, men texternas historiska, litterära och kulturella kontext studeras också. Inom ämnet grekiska kommer du bland annat läsa texter av Platon och Herodotos, dramatik av Sofokles och Euripides, och delar av Iliaden och Odyssén. Inom ämnet latin läser du bland annat Caesars skildring av kriget i Gallien, Ciceros tal, samt poesi av Vergilius och Ovidius. Inom latinet läser du även medeltida texter av exempelvis Alkvin, Abelard, Adam av Bremen och den Heliga Birgitta.

På avancerad nivå är studierna inriktade mot språkvetenskap, litteraturvetenskap eller medeltidsstudier och leder till magisterexamen (60 hp utöver kandidatexamen) eller masterexamen (120 hp utöver kandidatexamen). På denna nivå finns stor valfrihet och möjlighet att kombinera med andra ämnen. Båda examina ger behörighet för att söka till forskarutbildningen.

ARBETSMARKNAD Kännedom om antik grekiska och latin är en nödvändighet för att kunna forska om det förmoderna Europa, vare sig det gäller exempelvis historia, filosofi, litteratur, konstvetenskap eller arkeologi. Kunskaper i klassiska språk är också en merit för lärare inom språk och humaniora, kulturarbetare och journalister. Ett antal av dem som studerar språken fortsätter som lärare och forskare inom ämnet.

EXAMEN su.se/examen

Klassiska språk