Genusperspektiv på konst och visuell kultur, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Särskild behörighet
Kandidatkurs i konstvetenskap eller i ett ämne relevant för kursens innehåll. Engelska B/Engelska 6.

Beskrivning

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att studera konst och visuell kultur i bred bemärkelse och av genusvetenskapliga perspektiv på bildanalys och visuell kunskapsproduktion. Kursen behandlar aktuella genusteoretiska tolkningsmodeller …

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att studera konst och visuell kultur i bred bemärkelse och av genusvetenskapliga perspektiv på bildanalys och visuell kunskapsproduktion. Kursen behandlar aktuella genusteoretiska tolkningsmodeller inom konstvetenskap och visuella studier och ger en fördjupad förståelse för de genusteoretiska perspektivens relevans för studiet av konst och visuell kultur. Särskild uppmärksamhet riktas mot representationer av kön och genus i västerländsk konst och visuell kultur från modern tid till samtid. Kursen fokuserar på hur kön och genus i samspel med andra identitetskategorier präglar konstens och den visuella kulturens produktion och reception. Med utgångspunkt i tvärvetenskapliga genusperspektiv utvecklar och fördjupar kursen studentens förmåga till kritiskt reflekterande analyser av konstverk och andra visuella uttryck och praktiker. Undervisningen ges i form av seminarier och exkursioner och stor vikt läggs vid studentens aktiva deltagande.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för mä…

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Mer om Kultur och historia

Ämne

Konstvetenskap

Konstvetenskap

Behovet att skapa bilder av verkligheten, gestalta idéer och forma miljöer har funnits i alla tider och kulturer. I ämnet konstvetenskap får du följa hur denna gestaltningsvilja förändrats till form och innehåll från antiken till vår egen samtid. Genom dina studier får du kunskaper såväl om konst och arkitektur som om andra former av visuell kultur, design och gestaltad miljö. Studierna syftar till att utveckla din förmåga att analysera bilder och byggnadsverk, bli observant på vilken information konstverk och byggnader kan ge som estetiska objekt, som uttryck för en stil och en livsuppfattning. Kurserna ger dig ingående historiska och teoretiska kunskaper om konst, konststilar och konstvärldar, där tonvikten läggs vid sociala sammanhang och aktuella frågeställningar om exempelvis intermedialitet, genus och postkolonialism. Stor vikt läggs vid att du ska tillägna dig kunskaper och färdigheter att själv tolka konstvetenskapens föremål utifrån relevanta teorier och metoder. Genom dina studier får du redskap att tolka och förstå din omgivning såväl de bilder, miljöer, byggnader och föremål som du möter i din vardag, som den konst, design och arkitektur som tillhör konsthistoriens klassiker. Men det konstvetenskapliga studiet handlar inte bara om att tillägna sig färdiga kunskaper och kompetenser, utan också om att kritiskt granska, ompröva och ifrågasätta traditionella perspektiv, kunskaper och urval.

ARBETSMARKNAD Utbildningen kan leda till tjänster inom den statliga och kommunala kultursektorn som till exempel museer och konsthallar, vid länsstyrelsernas kulturmiljöenheter, inom auktions och galleriverksamheten, inom media såsom radio/TV, tidningar, tidskrifter och bokförlag och som ett led i utbildningen till lärare, konservator eller arkivarie. Den analytiska förmåga som konstvetenskapen har att erbjuda kan komma till nytta i vilken verksamhet du än hamnar.

EXAMEN su.se/examen

Konstvetenskap