Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot latin, 120 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Särskild behörighet
Filosofie kandidatexamen eller motsvarande i latin med examensarbete i latin. Engelska 6.

Beskrivning

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot latin erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning som syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det latinska språkvetenskapliga området, samt stärka studenternas ämnesöverskridand…

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot latin erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning som syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det latinska språkvetenskapliga området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande akademiska kunskaper innefattande etik och forskningsmetodik.

Utbildningen består av obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom ämnet latin samt valbara kurser ur fakultetens gemensamma kursutbud. Undervisningsspråk är svenska och engelska. Examensarbetet består av en uppsats som behandlar en frågeställning inom den latinska språkvetenskapen. Ämne för examensarbetet väljer studenten själv i samråd med en handledare.

Programmet, som ger djupgående kunskaper och färdigheter, kan tjäna som en förberedelse för utbildning på forskarnivå i språkvetenskap med inriktning mot latin, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk. Programmet vänder sig till studenter med svensk eller utländsk grundexamen.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Latin

Latinet har i över två årtusenden varit Västeuropas stora kulturspråk. Latinet, moderspråk till de moderna romanska språken, var under antiken hela medelhavsvärldens officiella språk. Från tidig medeltid och framåt har latinet varit den romersk-katolska kyrkans språk. Vid de nya universiteten som växte fram på 1200-talet var latin det självklara språket i undervisningen. Från 1400-talets renässans kom det reformerade latinet att vara de lärda humanisternas språk. Att studera latin är att göra en språklig, litterär och kulturhistorisk resa genom årtusendena från antiken fram till våra dagar. Att studera latin innebär att i original läsa klassiska texter av historiker och talare, som Cicero och Caesar, Livius och Tacitus, av poeter som Catullus, Vergilius, Horatius och Ovidius, men också att sätta sig in i Roms konst- och litteraturhistoria. Det innebär också att läsa efterantika och medeltida texter av författare från Augustinus till Hildegard av Bingen och Heliga Birgitta, texter som Carmina Burana samt liturgisk poesi. Även nylatinska författare, historiska urkunder och brev studeras. I samband med textstudiet studeras den latinska grammatiken och latinsk ordbildning, men även texternas historiska och litterära kontext. Latinstudiet ger även medicinare och naturvetare intressant och nyttig information i form av nycklar till anatomins, biologins och botanikens namnsystem. För den som kan grunderna i latin (och helst även grekiska) består dessa system inte av obegripliga ord i oförklarliga kombinationer. Den språkkunnige dechiffrerar utan svårighet koderna, förstår vad orden betyder och hur de hänger samman i begripliga enheter. Institutionen erbjuder också en distanskurs i latin för nybörjare: Prima Latina (se Latin I,1 och institutionens hemsida) – den kan påbörjas när som helst under terminerna.

Latin

Klassiska språk

Klassiska språk

De klassiska språken, latin och antik grekiska, var Europas stora språk under antiken och trots att de inte längre talas påverkar de oss ännu i hög grad. Vi läser antik litteratur, teatrar spelar grekiska dramer och vi använder lånord från de klassiska språken. De är en av grundvalarna för den moderna västerländska kulturen och har präglat både vårt tänkande och vårt sätt att uttrycka oss. När du studerar latin och grekiska gör du en språklig, litterär och kulturhistorisk resa genom årtusendena, från antiken fram till våra dagar.

Eftersom de klassiska språken inte talas lär du dig dem främst genom att läsa latinska och grekiska texter i original. I utbildningen läggs stor vikt vid de grammatiska momenten, men texternas historiska, litterära och kulturella kontext studeras också. Inom ämnet grekiska kommer du bland annat läsa texter av Platon och Herodotos, dramatik av Sofokles och Euripides, och delar av Iliaden och Odyssén. Inom ämnet latin läser du bland annat Caesars skildring av kriget i Gallien, Ciceros tal, samt poesi av Vergilius och Ovidius. Inom latinet läser du även medeltida texter av exempelvis Alkvin, Abelard, Adam av Bremen och den Heliga Birgitta.

På avancerad nivå är studierna inriktade mot språkvetenskap, litteraturvetenskap eller medeltidsstudier och leder till magisterexamen (60 hp utöver kandidatexamen) eller masterexamen (120 hp utöver kandidatexamen). På denna nivå finns stor valfrihet och möjlighet att kombinera med andra ämnen. Båda examina ger behörighet för att söka till forskarutbildningen.

ARBETSMARKNAD Kännedom om antik grekiska och latin är en nödvändighet för att kunna forska om det förmoderna Europa, vare sig det gäller exempelvis historia, filosofi, litteratur, konstvetenskap eller arkeologi. Kunskaper i klassiska språk är också en merit för lärare inom språk och humaniora, kulturarbetare och journalister. Ett antal av dem som studerar språken fortsätter som lärare och forskare inom ämnet.

EXAMEN su.se/examen

Klassiska språk