Förlagskunskap, 60 hp

Avancerad nivå

Beskrivning

Utbildningens syfte är att förbereda för arbetsuppgifter inom förlagsvärlden. Detta är en dynamisk och spännande bransch till följd av globalisering, digitalisering och förändringar i nya medier och på bokmarknaden. Utbildningen på Stockholms univ…

Utbildningens syfte är att förbereda för arbetsuppgifter inom förlagsvärlden. Detta är en dynamisk och spännande bransch till följd av globalisering, digitalisering och förändringar i nya medier och på bokmarknaden. Utbildningen på Stockholms universitet startade på initiativ av branschföreningen med de ledande förlagen i Sverige. Utbildningen erbjuder en unik ingång till branschen och ger nödvändiga kunskaper om den svenska förlagsvärlden, om dess organisation och verksamhet, och dess samhälleliga ramar och villkor. Olika roller och arbetsfält inom förlagsbranschen blir belysta ur både praktiska och vetenskapliga perspektiv. Utbildningen inkluderar juridiska och ekonomiska aspekter på förlagens arbete. Undervisningen sker genom seminarier, studiebesök, gästföreläsningar samt praktiska övningar (i programvaran InDesign, bland mycket annat). Som avslutning på utbildningen väntar tio veckors praktik på förlag. Efter avslutad utbildning förväntas du kunna arbeta inom redaktion, produktion, distribution och på marknadssidan.

I samband med ansökan via www.antagning.se ska du också ladda upp (eller skicka in) intyg om relevant arbetslivserfarenhet (ditt CV) och en skriftlig kursmotivering (ett personligt brev), eftersom meritvärdet bestäms dels av antalet högskolepoäng med betyget A, B eller VG på, dels av hur relevant din tidigare arbetslivserfarenhet är gentemot arbetsmarknaden kursen utbildar mot, och dels vad du tänkt med utbildningen. Det personliga brevet ger dig alltså möjlighet att förklara dina tidigare erfarenheter och förmedla ditt intresse för din framtida yrkesroll. Var och en av dessa utgör en tredjedel av meritvärdet som maximalt kan vara 300.

Upplysningar lämnas av studievagledare@historia.su.se

Se även www.historia.su.se; Utbildning; Avancerad nivå

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för mä…

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Mer om Kultur och historia

Ämne

Historia

Historia

Allt som människan gjort i alla tider och i alla kulturer och som finns bevarat i olika typer av källor kan kallas historia. Genom att studera dessa källor kan du nå kunskap om det förgångna och hur människan ordnat sin tillvaro hur hon har byggt upp civilisationer och samhällen och svarat på de händelser och problem som uppstått. Historia är ett grundläggande och aktuellt ämne. Det ger dig en bild av det som en gång varit och samtidigt ett verktyg för att förstå, ifrågasätta och förklara det som händer idag. Ämnet historia knyter ihop dåtid med vår samtid. Historiestudierna kommer att lära dig att analytiskt och kritiskt granska sanningshalten i det du läser, i allt från gamla dokument och vetenskaplig litteratur till IT uppgifter på nätet och politiska debattartiklar. Du kommer att öva dig i att argumentera vid seminarier och att göra skriftliga redovisningar. Historiska institutionen vid Stockholms universitet har den största historieutbildningen i Sverige och dina historielärare är naturligtvis också forskare som bland annat forskar om relationen mellan kvinnor och män (genus), om hur människor tänkt och tyckt i olika tider (föreställningar, idéer och mentaliteter), om vilka som egentligen haft makten i samhället (politik), städernas framväxt (stadshistoria) och vilken roll idrotten spelat i samhället.

ARBETSMARKNAD Historiestudierna ger goda förutsättningar för yrkesarbeten med höga krav på självständighet med utredningsarbeten, kommunikativ och kritiskanalytisk förmåga. Beroende av vad du kombinerar dina historiestudier med, eller inom vilket utbildningsprogram du väljer att läsa historia, kan du som historiker arbeta till exempel som lärare, inom bildnings och kultursektorn, vid museer, inom kommunikation (press, radio, teve, förlag, webb, arkiv och organisationer), vid myndigheter, samt inom privat och offentlig förvaltning.

EXAMEN su.se/examen

Historia