Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade, 90 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Distans
Undervisningsspråk Svenska
Programkod LKFOY

Utbildningsplan

Särskild behörighet
Examen på forskarnivå (licentiat eller doktor), Engelska 6 och Svenska 3, eller motsvarande samt ämneskunskaper i ett till tre undervisningsämnen enligt följande: *För årskurs 7-9 med ett undervisningsämne, 90 hp i matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik. *För årskurs 7-9 med två undervisningsämnen, 90 hp i matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik samt 60 hp i matematik, fysik, kemi eller teknik. *För årskurs 7-9 med tre undervisningsämnen, 90 hp i matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik samt 45 hp i två av ämnena matematik, fysik, kemi eller teknik. * För gymnasieskolan med ett undervisningsämne, 120 hp i något av ämnena matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik *För gymnasieskolan med två undervisningsämnen, 120 hp i matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik samt 90 hp i matematik, biologi, fysik, kemi, naturkunskap eller teknik. Naturkunskap 90 hp är endast möjligt i kombination med biologi eller kemi. För preciserade ämneskrav hänvisas till aktuell lista beslutad av Områdesnämnden för naturvetenskap vid Stockholms universitet.

Beskrivning

Utbildningen ges i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Utbildningen ges övervägande på distans med vissa campusträffar.

Programmet består av tolv månaders sammanhängande heltidsstudier omfattande: 60 hp utbildningsvetenskaplig kär…

Utbildningen ges i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Utbildningen ges övervägande på distans med vissa campusträffar.

Programmet består av tolv månaders sammanhängande heltidsstudier omfattande: 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna, varav 15 hp självständigt arbete på avancerad nivå i ämnesdidaktik. 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU.

I utbildningen ingår följande kurser: SU Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning, AN, 10hp Teorier om lärande och individens utveckling, GN, 5hp Specialpedagogik, AN, 5hp Ämnesdidaktik- undervisning och lärande i naturvetenskap, AN, 5hp* Ämnesdidaktik- naturvetenskap, individ och samhälle, AN, 5 hp* Ämnesdidaktik- undervisning och lärande i matematik, AN, 5 hp* Matematikdidaktik och betygsättning-årskurs 7-9 och gymnasiet, AN, 5 hp* Självständigt arbete i ämnesdidaktik, AN, 15hp* KTH Verksamhetsförlagd utbildning 1, GN, 12hp Verksamhetsförlagd utbildning 2, GN, 3hp Verksamhetsförlagd utbildning 3, AN, 15hp Sociala relationer och ledarskap, GN, 7,5hp Utbildning, skola och samhälle-nutida och historiska perspektiv, GN, 6 hp Programintegrerande kurs för kompletterande pedagogisk utbildning, GN, 1,5hp Ämnesdidaktik- undervisning och lärande i teknik del 1, AN, 5 hp Ämnesdidaktik- undervisning och lärande i teknik, del 2, AN, 5 hp* Examensarbete för ämneslärare inom kompletterande pedagogisk utbildning, AN, 15hp*

(Två av sex ämnesdidaktikkurser läses beroende på ämneskombination) **(En av kurserna läses)

Riksdagen har beslutat att från och med 1 april 2008 ska lärarstudenter som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU),genomgå en registerkontroll från polismyndigheten.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Lärarutbildning

Lärare är ett av samhällets viktigaste yrken! Skolan har en stor betydelse för framtiden. Som förskollärare och lärare i grund och gymnasieskolan har du ett kreativt, utvecklande och omväxlande arbete. Nästan alla har någon gång haft en lärare som…

Lärare är ett av samhällets viktigaste yrken! Skolan har en stor betydelse för framtiden. Som förskollärare och lärare i grund och gymnasieskolan har du ett kreativt, utvecklande och omväxlande arbete. Nästan alla har någon gång haft en lärare som har varit avgörande för den egna utvecklingen och självkänslan. Här kan du göra skillnad. Stockholms universitet erbjuder en professionell utbildningsmiljö som dessutom är bland de främsta i Norden inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Du får en gedigen utbildning fylld av kunskap, erfarenhet och konkreta verktyg som gör dig väl förberedd för yrket. Som lärare eller förskollärare har du en god arbetsmarknad med stor valfrihet att se fram emot.

Mer om Lärarutbildning

Ämne

Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning

Ämneslärarprogrammet 270 – 330 hp och Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

Vill du göra skillnad och arbeta som lärare i grundskolans årskurs 79 eller gymnasieskolan? Då kan du studera till ämneslärare. Som ämneslärare undervisar du i skolämnen på ett djupare plan.

Det finns flera vägar till en ämneslärarexamen. Kommer du direkt från gymnasieskolan kan du välja en av ämneslärarprogrammets två inriktningar; mot arbete i grundskolans årskurs 79 eller mot arbete i gymnasieskolan. Du väljer mellan ett antal ämneskombinationer inom områdena språk, humaniora, samhällsvetenskap samt matematik, naturvetenskap och teknik. Har du däremot studerat på universitet/ högskola och införskaffat dig tillräckligt många högskolepoäng i två skolämnen kan du ansöka till Kompletterande pedagogisk utbildning.

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 270 hp eller 300 hp

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolans årskurs 79. Den ger dig goda kunskaper inom tre ämnen samt den pedagogiska och didaktiska kompetens du behöver som ämneslärare. Du väljer mellan ett antal ämneskombinationer inom områdena språk, humaniora, samhällsvetenskap samt matematik, naturvetenskap och teknik. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som genomförs på en skola.

Inriktning mot arbete i gymnasieskolan 300 hp eller 330 hp

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i gymnasieskolan och i vissa fall även i vuxenutbildning. Det ger dig goda kunskaper inom två ämnen samt den pedagogiska och didaktiska kompetens du behöver som lärare. Du väljer mellan ett antal ämneskombinationer inom områdena språk, humaniora, samhällsvetenskap samt matematik, naturvetenskap och teknik. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som genomförs på en skola.

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen 90 hp

Utbildningen vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola i ämnen som finns i skolan och som vill komplettera dessa med studier inom det pedagogiska och didaktiska området för att sedan kunna arbeta som ämneslärare. Utbildningen omfattar

90 hp varav 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan där du lär dig behärska områden som är centrala för läraryrket, samt 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i en skola. I den verksamhetsförlagda utbildningen knyts praktik och teori samman, och du ges möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela läraruppdraget.

ARBETSMARKNAD Du möter en ljus arbetsmarknad med stor valfrihet. Skolan har ett stort behov av kunniga ämneslärare, men efterfrågan varierar regionalt och utifrån det ämnesområde du väljer. Ämneslärare i svenska som andraspråk, moderna språk, matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik kommer att behövas under en lång period framöver.

EXAMEN su.se/examen

Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning